Home


Home of Hope is een kindertehuis gelegen in het midden van Sri Lanka nabij de plaats Kandy. Wat in 2001 begon als een klein tehuis voor vijf kinderen is nu uitgegroeid tot een heus kinderdorp van 12,5 hectare waar meer dan honderd kinderen van Tamil en Singalese afkomst een veilig thuis vinden. Om te voorkomen dat kinderen als kindsoldaat gerekruteerd zouden worden, werden in het begin vooral kinderen opgevangen uit noordelijke en oostelijke oorlogsgebieden. Nu de oorlog voorbij is, wordt er ook opvang geboden aan kinderen die in gevangenissen hebben moeten leven en daar geconfronteerd zijn met misbruik en geweld.

Het dorp bestaat uit diverse woningen (dorms) waar kleine groepen kinderen onder begeleiding wonen. De huismoeders proberen een zo huiselijk mogelijke gezinssfeer te creëren in de groepen. De kinderen die bij ons komen wonen hebben vaak verschrikkelijke dingen meegemaakt die met geen pen te beschrijven zijn. Ze zijn bang en intens verdrietig. Ons doel is om ze weer te leren hoe het is om kind te zijn. Vrolijk en open.

Home of Hope is geen traditioneel kindertehuis. Onze aanpak wordt gekenmerkt door liefdevolle begeleiding en goede scholing zodat kinderen leren in de maatschappij op eigen benen te staan en aan een mooie toekomst kunnen werken. Dat ze hardop durven dromen over hun toekomst is al een succes op zich. Wij bieden ze, tot de tijd dat die dromen uit mogen komen, een veilig en blijvend thuis.

De kinderen blijven tijdens hun verblijf in Home of Hope zo veel mogelijk in contact met hun oorspronkelijke familie. Zo wordt de stap kleiner om na het verblijf in Home of Hope, terug te keren naar hun geboortestreek. Home of Hope probeert alle kinderen zo veel mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig leven buiten het tehuis.