homeofhope

We gaan de boer op

De landbouw van Home of Hope groeit snel. Onder de bezielende leiding van Alfy en zijn team groeien de groenten en fruit letterlijk als kool. Ongeveer 80% van de oogst wordt gebruikt voor de maaltijden bij Home of Hope; de overige 20% wordt verkocht. De belangstelling hiervoor is groot en voor het HoH-marktkraampje bij de ingang van het terrein staan vaak lange rijen.

Previous Article

Next Article