homeofhope

Water management

Het weer in Sri Lanka is onberekenbaar als het gaat om water management: dan weer valt er teveel regen, dan weer te weinig. Om op een duurzame manier met het beschikbare water om te gaan, heeft Alfy een irrigatiesysteem bedacht dat erosie tegengaat in natte tijden en in droge tijden ervoor zorgt dat er tòch genoeg water is om de fruitbomen en groenten te bewateren. Een Nederlandse sponsor heeft geld ter beschikking gesteld om het nieuwe stelsel van cementen goten en een veilige waterput te kunnen bouwen. Heel veel dank hiervoor! Het helpt Home of Hope op weg naar een duurzame toekomst.