homeofhope

Uitbreiding wateropslag

De 100 kinderen en ruim 40 stafleden van Home of Hope hebben dagelijks water nodig om te drinken, te koken, te wassen, wc’s door te spoelen, de gewassen te besproeien, etc. Maar water uit de kraan is duur en bovendien is het niet altijd beschikbaar: in tijden van droogte sluit de overheid het waternetwerk af. Daarom zijn drie jaar geleden twee 80 meter diepe grondwaterputten geboord, waar in goede tijden (als het regelmatig regent) genoeg water uitkomt om het kinderdorp en de landbouwgewassen van water te kunnen voorzien. In tijden van droogte geven zelfs deze grondwaterputten echter geen water en is Home of Hope aangewezen op de watervoorraden, die in tijden van regen worden aangelegd. De opslagmogelijkheden voor water zijn op dit moment echter onvoldoende en deels verouderd. Kosten voor uitbreiding en renovatie: 7200,-

Previous Article