homeofhope

Sharmini bij de VN

Op 10 december 2018 heeft Sharmini een VN-Asia delegatie toegesproken in Colombo. Zij sprak als vertegenwoordiger van alle verzorgers van ontheemde kinderen in Sri Lanka. Sharmini benadrukte in haar speech het grote belang van het begeleiden van kinderen totdat ze goed op eigen benen kunnen staan. Zij ziet dit als een investering in de toekomst: naast het opvoeden van jonge kinderen is het super belangrijk om jong volwassenen te helpen bij het vinden van hun plaats in de maatschappij. Sharmini heeft zitting in een adviesorgaan van de regering voor het opstellen van wetgeving en beleid voor kindertehuizen. Met zoveel jaren ervaring in het opvangen van ontheemde kinderen is het goed dat er naar haar geluisterd wordt!

Next Article