homeofhope

Life Skills Training

Jessica Blokker uit Amsterdam traint het hele team in Sri Lanka op het gebied van omgang met de kinderen; 100 kids dagelijks begeleiden is namelijk niet niks. Jessica biedt als pedagoog praktische handvaten voor de omgang met deze groep kinderen, die door hun ervaringen in het verleden vaak heftiger en anders reageren dan “gewone” kinderen. De docenten, de huismoeders en de therapeuten hebben veel baat bij de training, die voor alle deelnemers leidde tot het certificaat “geslaagd”!

Previous Article

Next Article