homeofhope

Kijk binnen
bij Home of Hope

Een kinderdorp met 100 inwoners en hun verzorgers: dat is een hele organisatie. Naast de zorg en faciliteiten voor de kinderen biedt Home of Hope hulp aan kinderen en volwassenen die in de omgeving wonen. Lees hier meer over het dagelijks leven in het kinderdorp.

Dagelijks leven

Alfy en Sharmini

Home of Hope staat onder leiding van Alfy en Sharmini Perera. Dit echtpaar heeft sinds de oprichting in 2001 de dagelijkse leiding van het kinderdorp. Alfy en Sharmini zijn de vader- en moederfiguur voor alle kinderen.

Alfy is Singalees en Sharmini is Tamil. Zij geven met hun huwelijk het goede voorbeeld, want er zijn nog altijd problemen tussen beide bevolkingsgroepen. Alfy en Sharmini geven samen leiding aan ca. 50 personeelsleden: huismoeders, keukenpersoneel, chauffeurs, docenten, therapeuten en landbouw- en administratieve medewerkers. Alfy zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en het land en doet hij de grote inkopen. Sharmini traint de huismoeders en ze zorgt met hart en ziel voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van “haar” kinderen. Ze regelt alles wat met de scholing van de kinderen samenhangt en ze coördineert de keuken en de kleding van de kids. Het leven van Alfy en Sharmini staat voor de volle 100 procent in het teken van de kinderen van Home of Hope.

Wonen

Bij Home of Hope zijn zeven verschillende woonhuizen (dorms). De kinderen wonen in groepjes van ca. twaalf onder begeleiding van een huismoeder (matron) in een eigen dorm. Ze slapen met twee, maximaal vier, op één kamer. In deze slaapkamer hebben de kinderen hun eigen bed en kast, waarin ze hun kleren en spulletjes kunnen opbergen. Ze leren van jongs af aan verschillende huishoudelijke taken zoals afwassen, vegen, water halen, bedden opmaken, strijken, wassen en tuintjes bijhouden. Op deze manier fungeren ze per groep zoveel mogelijk als een gezin.

Landbouw

Voor de maaltijden bij Home of Hope worden grote hoeveelheden rijst, kokosnoten, groenten en vruchten gebruikt. Om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, heeft Alfy een plantage aangelegd met honderden kokosnoten- en bananenbomen. Hij heeft mangobomen geplant en groenten worden in toenemende mate zelf verbouwd. Gezien de gestegen voedselprijzen van de laatste jaren, levert dit een echte kostenbesparing op. Bovendien wordt alles wat niet door Home of Hope verbruikt wordt, lokaal verkocht. Deze inkomsten kan Home of Hope goed gebruiken.

man op een palmboom

Koken

Het eten wordt centraal bereid in de grote keuken van Home of Hope. Het gaat om 3 maaltijden per dag voor ca. 150 personen: een hele klus! Als het eten klaar is, komen 2 kinderen van elke dorm de schalen ophalen. De kinderen eten gezellig met hun dorm en doen hun eigen afwas.

Eer wordt zowel op hout als op gas gekookt en de maaltijden worden zoveel mogelijk bereid van zelf verbouwde groenten en vruchten, zodat iedere dag vers en gevarieerd gegeten wordt.

Spelen

Bij Home of Hope is veel tijd voor sport en spel. De kinderen kunnen, als hun huiswerk af is, naar hartenlust buiten spelen. Het kinderdorp heeft een groot sportveld en een fijne speeltuin. In het weekend zijn er diverse activiteiten, maar er is ook tijd om te relaxen. De kinderen kijken vaak een film in hun dorm. Ze mogen ook vrij zwemmen in het therapiezwembad. Op zondag is er een zondagsschool en in de avond een kerkdienst in het auditorium. Ook worden er sport- en speldagen georganiseerd.

Samenkomen

Het auditorium vervult een hele belangrijke rol in het kinderdorp. Met een groot podium en meer dan 100 zitplaatsen is dit de plek waar bijeenkomsten worden gehouden, optredens worden gegeven, muziek wordt gemaakt en feest wordt gevierd.

Educatie en ontwikkeling

Scholing

De kinderen van Home of Hope gaan naar 5 verschillende reguliere scholen in de omgeving. Ze worden vervoerd met de bus die Home of Hope speciaal daarvoor heeft aangeschaft. Het schoolgeld, de schooluniformen, boeken, schriften en andere materialen: Sharmini zorgt ervoor dat alles piekfijn in orde is. En ze is persoonlijk aanwezig bij de 10-minuten gesprekjes van àl haar 100 kinderen!

Online studiecentrum

Tijdens de corona pandemie werd duidelijk hoeveel behoefte er bij Home of Hope bestond aan een ruimte met computers waar online lessen gevolgd kunnen worden, huiswerk gemaakt kan worden en waar kan worden gestudeerd. Met een prachtige donatie vanuit Nederland hebben wij een ruimte gebouwd en ingericht, waar dit allemaal mogelijk is: het online studiecentrum. Inmiddels staat daar een behoorlijk aantal laptops waar de kinderen van Home of Hope intensief gebruik van maken. Leerachterstanden zijn tijdens de pandemie zoveel mogelijk voorkomen en inmiddels valt het studiecentrum niet meer weg te denken uit het dagelijkse bestaan op Home of Hope.

Computercentrum

Ook in Sri Lanka is het van groot belang om vaardigheden te ontwikkelen waar een veranderende arbeidsmarkt om vraagt. Goede computervaardigheid is cruciaal. Home of Hope heeft een computercentrum waar onze kinderen en ook de mensen uit de omgeving, hun basisdiploma computervaardigheid kunnen halen.

Special school

De kinderen van Home of Hope gaan zoveel mogelijk naar reguliere scholen in de omgeving, maar dat is niet voor alle kids weggelegd. Gelukkig heeft Home of Hope sinds 2019 een special school, waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet terecht kunnen in het regulier onderwijs. Het zijn kinderen uit de omgeving van Home of Hope, maar ook kinderen die bij Home of Hope zelf wonen.

De special school werkt zeer nauw samen met het therapiecentrum, waar alle leerlingen de therapie krijgen die zij nodig hebben: fysio-, spraak- en cognitieve gedragstherapie. De therapieën zijn onderdeel van het dagelijkse lesprogramma op de special school. Met de combinatie van onderwijs en therapie wordt de holistische zorg geboden die deze kinderen zo hard nodig hebben.

De special school krijgt veel begeleiding vanuit Nederland, waar met hulp van een van onze donateurs een special needs lesprogramma is opgezet. Sinds medio 2020 beschikt de school over haar eigen gebouw, dat met een prachtige donatie van één van onze Nederlandse sponsoren is neergezet.

Therapiecentrum

Alfy en Sharmini wilden graag verbetering brengen in de situatie van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de omgeving van Home of Hope. Deze kinderen worden in Sri Lanka vaak volledig van de buitenwereld weggehouden en nemen niet deel aan enig maatschappelijk leven.

In 2009 werd bij Home of Hope het therapiecentrum gebouwd, waar kinderen met een beperking fysio-, spraak- en cognitieve gedragstherapie krijgen. De ouders worden actief bij de therapie betrokken en leren thuis eenvoudige oefeningen te doen met hun kind. Samen met de special school biedt het therapiecentrum de kinderen de holistische zorg die zij zo had nodig hebben.

Bibliotheek

De verzameling boeken van de bibliotheek van Home of Hope is in de loop der jaren behoorlijk gegroeid. Mede dankzij gulle donaties hebben we leesboeken, studieboeken en prentenboeken kunnen aanschaffen. De kinderen hebben een keuze uit verschillende talen: onze boeken zijn in het Engels, Singalees en Tamil. De bibliotheek is belangrijk voor de ontwikkeling en voor de studie van de kinderen. Ze gaan er met hun dorm naar toe en kunnen zich er terugtrekken om lekker rustig te lezen: een leuk uitje!

Een dag op Home of Hope

← scroll →