homeofhope

Online studiecentrum ✅ 2022

De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat ook de kinderen bij Home of Hope de juiste vaardigheden moeten ontwikkelen om later op een veranderende arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Goede computervaardigheid is hierbij cruciaal. 10 Jaar geleden hebben we een computercentrum opgezet waar onze kinderen en de mensen uit de omgeving van Home of Hope, hun basisdiploma computervaardigheid kunnen halen.

Deze computersystemen waren 10 jaar geleden al tweedehands en moeten nu echt vervangen worden. Bovendien moet de infrastructuur aangepast worden, zodat de kinderen ook leren hun weg op internet te vinden. Het nieuwe studiecentrum zal geschikt moeten zijn om huiswerk te maken en om online te studeren. De kosten van het centrum zullen 12.000,- Euro bedragen. Wie o wie helpt ons om dit bedrag bij elkaar te brengen?