homeofhope

Een klein schoolgebouw ✅ 2019

Bij Home of Hope hanteren we de leus: School is voor iedereen! Dit geldt ook voor kinderen met een beperking. Er woont bij Home of Hope een klein aantal kinderen dat niet naar de gewone scholen in de omgeving kan vanwege hun beperking. Ook kinderen van buiten Home of Hope die in het Rehabilitation Centre worden behandeld, kunnen baat hebben bij een schooltje op het terrein van Home of Hope. Het hoeft geen grote school te zijn: het is de bedoeling dat er in totaal 15 à 20 kinderen per dag gebruik van maken.
De school is al succesvol van start gegaan en huist op dit moment in het computercentrum, maar we willen dit project graag een eigen gebouw geven: een klein schoolgebouw zodat iedereen bij Home of Hope onderwijs kan krijgen!

De kosten van een klein schoolgebouw bedragen 27.500,00 Euro. Wie helpt ons dit bedrag

Previous Article